Pendik Kütüphane ve Yuvamız İstanbul

Yer: İstanbul

Yıl: 2021

İşveren: İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Kategori: Ulusal Yarışma, Kültür, Eğitim, Kamusal Alan

Proje Alanı: 4.763 m²  Açık Alan: 17.350 m²

Ekip: Seden Cinasal, Ramazan Avcı, Özlem Kurtcu, Taner Keskin, Halil Baha Akyar, Merve Şen Cüzdancı, Ayşe Dağoğlu, Gülay Karip, Beyza Ayaz, Mert Ergin, Gökçe Yılık, Yağmur Karabacak, Gökçe Yıldız, Aybüke Çırpan, Baybars Konyalıgil, Akif Aydos, Bilge Ünlü, Yaşar Aydoğan

Danışmanlar: Zafer Kınacı

3.Ödül

https://api.scra.com.tr/files/card/59709467-8922-42aa-a1b7-3f3680b2b437.jpeg

 

Pür Zemin alanın yapılaşma kriterlerinde belirlenmiş olan, bırakılması zorunlu açık alanı bir kentsel zemine dönüştürürken, kentsel çevrede bulunan kamusal zeminlerle de ilişkilenmeyi amaçlamaktadır. Lise caddesi ve Onur Sokağı kesişiminde, hemen çeperinde bulunan aktif yaşantı ile ilişki kuran bu zemin, Lise Sokağı yönünde düşeyde çoğalmakta ve sokak kotundan yükselerek yapının içinde bulunduğu kent odağına yeni bir izlek oluşturmaktadır. Bugünün sosyal mecralarının da içinde bulunduğu hakikat sonrası dönemin nominal bilgi edinme ortam ve mekanlarına alternatif olabilecek bilgiye erişim modellerinin ve fiziksel mekanların tekrar gündeme geleceği varsayıldığında; Pür Zemin’in Lise Caddesi ve çeperinde yer alan öğretim yapıları kullanıcısı olan genç yaştaki bireylerle özel bir ilişki kurması amaçlanmış, bilgiye erişim ve sosyalleşmenin keyifli ve katılımcı hale getirilmesinin yolları aranmıştır. Yine bu bağlamda Kütüphane iç ve dış aktivitelerini destekleyen amfiler ve dolaşımlar oluşturmak oldukça önemsenmiş, kütüphanenin yeni nesil sosyal ortamını geliştirici açık alan kullanımları teraslarla sağlanmaya çalışılmıştır. Pür zeminin morfolojisi ve tektoniği aynı zamanda Çocuk Gündüz Bakım Evi-Kütüphane ayrımını da tanımlamakta, birbirlerine karşıt kamusal-özel alan bir aradalığına da bir yorum getirmektedir. Kütüphane için açık alanların üretimini üstlenirken, Gündüz Bakımevinde çocuk mekanlarını sarmalayan, korunaklı ve özel hale getiren bir rol üstlenmektedir. Ayrıca iç mekândaki içeriksel dinamizmi dışarıya da yansıtarak nitelikli bir dış mekan algısı ve temsili oluşturmak hedeflenmektedir.

https://api.scra.com.tr/files/card/0ad7e45c-9f22-427f-b77a-987fec543d2a.jpeg