Kara Harp Laboratuvar Merkezi

1.Ödül

Yer: Ankara

Yıl: 2016

İşveren: HAVELSAN A.Ş

Kategori: Davetli Yarışma, Bina, Eğitim, Ofis, Ar-Ge

Proje Alanı: 5.500 m²

Proje Ofisi: SCRA + FREA

Ekip: Seden Cinasal, Ramazan Avcı, Emre Şavural (FREA), Fatih Yavuz (FREA), Merve Görkem, Esra Nur Barakat, Betül Dönmez

İş Ortakları: Kınacı Mühendislik, Bahri Türkmen Mühendislik, Ovacık Mühendislik, Karina Yangın, MCC Aydınlatma, Propey Peyzaj, Birim Altyapı

Fotoğraflar: Yerçekim

https://api.scra.com.tr/files/card/8881b79c-ae71-4904-bff4-b0cb4ffaa2c6.jpeg

Yapı temelinde eğitim fonksiyonları barındırması yanında, hiyerarşik sistem öğretisinin önemli bir girdi olduğu askeri eğitim yapısı olma özelliği göz önünde bulundurularak tasarlandı. Mimari ihtiyaç programı, içeriğinde yer alan bölümlerde (Sosyoloji, Kamu yönetimi vb.) aynı başlık altında toplanan eğitim birimleri ve öğretim görevlileri dikey sirkülasyonla ilişkilendirmek koşulu ile parçalandı. Esneklik tasarımın en önemli girdilerindendir. Eğitim birimlerinin parçalı tipolojisi, proje sürecinin ilerleyen aşamalarında oluşacak mimari program değişikliklerinin yapı plastiğini etkilememesi adına ideal bir çözüm olması sebebi ile bir diğer tercih sebebidir. Zemin kotta bulunan parçalı eğitim birimleri üzerine hiyerarşik sisteme atıfta bulunarak öğretim görevlisi mekânlarından oluşan yapı bloğu yerleştirildi. Eğitim birimlerinden oluşan bloklar ile öğretim görevlileri bloğu iç mekânda atriyum ile birbirine bağlanarak mekânsal süreklilik sağlandı.

https://api.scra.com.tr/files/card/5e2336a2-4f0a-466d-8935-aa7f5e2812d9.jpeg