HAVELSAN Teknoloji Kampüsü

Yer: Ankara

Yıl: 2017

İşveren: HAVELSAN A.Ş

Kategori: Bina, Ofis, Ar-Ge

Proje Alanı: 50.000 m²

Proje Ofisi: SCRA + FREA

Ekip: Seden Cinasal, Ramazan Avcı, Emre Şavural (FREA), Fatih Yavuz (FREA), Merve Özduman, Dilşad Uzar, İbrahim Yavuz, Meryem Merve Topdaş, Melih Tokaç, Sema Çağlayan

İş Ortakları: Kınacı Mühendislik, Bahri Türkmen Mühendislik, Ovacık Mühendislik, Studio13, Mdesign, Birim Altyapı

Fotoğraflar: Egemen Karakaya

https://api.scra.com.tr/files/card/64f15e29-8282-4444-b1d0-6cc0ef7b814f.jpeg

Havelsan, savunma sanayi için teknoloji geliştiren dolaylı olarak kamuya bağlı ama özel bir şirket. Yeni bir yerleşke ihtiyacının doğmasının altında yatan en önemli sebep çalışma mekanlarının sahip olduğu niteliklerin insani koşullardan uzaklaşmış olması. Bir diğer girdi şirketin üst seviyede sağlaması gereken bilgi güvenliği ve faaliyetlerine devam edebilmesi için bununla ilgili yapı tamamlandıktan sonra alması gereken güvenlik sertifikaları. Kentin bu kadar içinde yer alan bir yerleşkede bu girdiler özellikle bilgi güvenliği tasarımın ana omurgasını oluşturmuştur. Tüm servis birimleri hacimlenmiş bir duvar içerisinde konut dokusu çeperinde konumlandırılmıştır. Tüm dikey dolaşım araçları, ıslak mekanlar bu hacim içerisinde yer almaktadır. Bu hacmin de aslında bir dolaşım alanı/boşluğu olduğu akılda tutularak, mekansal niteliği; doğal ışığın dolaylı yollarla içe alınması, katlar arası boşlukların hacimsel sürekliliği gibi tasarım kararları ile arttırılmıştır. Çalışma mekanları da iç bahçeye bakabilme şansına sahip olmuştur ve cepheleri güvenlik kaygılarından uzak doğal ışığı maksimum seviyede içeri alabilecek şekilde ele alınabilmiştir.

https://api.scra.com.tr/files/card/1dce8b00-1c62-4daf-93c5-b443d7c9ccc5.jpeg