Olivelo İzmir Kent Çeperinde Ekolojik Ortak Yaşam Alanı

2.Ödül

Yer: İzmir

Yıl: 2020

İşveren: İzmir Büyükşehir Belediyesi

Kategori: Ulusal Yarışma, Kentsel Tasarım, Ziyaretçi Merkezi, Rekreasyon Proje Alanı: 530 m²  Açık Alan: 570.000 m²

Ekip: Seden Cinasal, Ramazan Avcı, Aslı Özbek, Nihat Eyce, Savaş Zafer Şahin, Merve Şen, Büşra Bal, Fatih İbiş, Oğuz Kağan Erge, Esra Ekincioğlu

https://api.scra.com.tr/files/card/13b5f9f9-be53-4810-ae1b-43ff7699e13f.jpeg

Tasarım alanı, insan ile doğa etkileşimine fırsat yaratması, sürdürülebilir ve ekolojik yaşam biçimlerini kentliyle buluşturması açısından önemli bir role sahiptir. Alanın biyolojik çeşitliliğinin geliştirilerek kentlinin doğada var olabileceği bir yaşam ortamı sunması tasarımın ana yaklaşımı olarak ifade edilebilir.

 

Bu nedenle, tasarım alanı ekolojik bir bakış açısıyla bütünsel olarak ele alınmıştır. Alanın sahip olduğu ekolojik değerin ve kırsal kültürünün (özellikle kadim zeytin kültürü) korunarak geliştirilmesi ve alanın minimum müdahale ile tasarlanması temel hedef olarak belirlenmiştir. Bu sayede çevresel değerlerin korunarak ekolojik dengenin devamlılığının sağlanması ve gelecek nesillere aktarılması amaçlanmaktadır.

 

Alanda var olan doğal izler (boşluklar, patika yollar) korunarak, arazi izine uyumlu dolaşım rotaları oluşturulmaktadır. Arazinin morfolojisine ve yağış sonrası yüzey sularının akış yönlerine uygun olarak alt kotlarda yağmur göletleri önerilmektedir. Bu sayede belirli bir hat (yüzey suyu) boyunca ekosistemin zenginleşmeye başlaması ve sonrasında müdahaleye gerek olmadan gelişerek sürdürülebilen otojenik bir sürecin devam etmesi amaçlanmaktadır.

 

Alanın doğal yapısının korunmasının ve güçlendirilmesinin yanı sıra insan-doğa etkileşimini destekleyecek eylemsel senaryoların geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu senaryolar yıl içerisinde iklime bağlı olarak değişmekte ve çeşitlenmektedir. Bu bağlamda doğadan ve doğayla öğrenme üzerinde kurulu bir açık alan sistemi önerilmektedir. Proje alanı insanın doğayla buluştuğu, yerinde yaşayarak öğrendiği bir açık hava öğreti mekanıdır.

https://api.scra.com.tr/files/card/883362d9-08e8-464c-a2c5-b9f06739dc11.jpeg