Ada Çayırı Büyükada Fayton Meydanı

1.Mansiyon

Yer: İstanbul

Yıl: 2021

İşveren: İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Kategori: Ulusal Yarışma, Kentsel Tasarım, Rekreasyon, Eğitim, Sergi

Proje Alanı: 4.418 m²

Ekip: Seden Cinasal, Ramazan Avcı, Ayşe Dağoğlu, Özge Süvari, Halil Baha Akyar, Emrah Söylemez, Nesli Naz Aksu, Çiçek Su Yavuz, Büşranur Öter, Zehra Alat, Alperen Keskin, Ali Buğra Kıyar, Oya Yaren Karaca, Aybüke Çırpan, Yağmur Karabacak, Baybars Konyalıgil, Akif Aydos, Mehmet Savaş, Halil Özbak

Danışmanlar: Gizem Gülen, Korhan Şişman, Mehmet Zafer Kınacı, Alparslan Sütbaş

https://api.scra.com.tr/files/card/dc3e7073-95e9-4ce9-96d3-5ff12ab3cece.jpeg

Tasarım önerisi doğal çevreye ait ögeleri merkezine alarak, alanı çevreleyen zanaat atölyeleri ve meydan arasında yeni bir ara yüz oluşturur. Oluşturulan bu yeni ara yüz ve çayır arasında gölgelenmeyi sağlayan ağaçlar hem çayırın etrafında yeni bir çeper oluşturur hem de çalılarla birlikte çayıra erişimi kontrol eder.

Çalılar aynı zamanda yağmur suyunun tasnifine katkıda bulunur. Büyükada’da kültürel peyzajın önemi, çiçekçilik faaliyetlerinden, köşk bahçelerine ve egzotik bitki bahçelerine dayanan tarihine yansımaktadır. Günümüzdeyse mesire alanlarının oluşturduğu doğal alanlar, park, avlu ve bahçeler gibi farklı programlarla birlikte kültürel peyzajın bir kısmı korunmuştur. Ancak

adaya bir giriş, karşılaşma alanı oluşturan kıyı mekânında peyzaj karakterindeki eksiklik dikkat çekici niteliktedir. Doğal güzelliklerin metalaşması, betonlaşması denetlenmeyen turizm ve rant mekanizmalarının bir ürünü olarak Büyükada da kendini göstermiştir. Dolayısıyla adayla ilgili ilk izlenimi oluşturan bu hafıza mekânının adanın üst ölçekte barındırdığı özel coğrafyayı ve doğal güzelliklerini anımsatma niteliği olması önemsenmelidir. İskele Meydanı/Saat Meydanında kurgulanan giriş mekânı ve hemen sonrasında karşılaşılan ada çayırı bakıma ihtiyaç duymayan, bölgenin endemik bitkilerini barındıran ve çevrede yaşayan canlılarla birlikte kendi ekosistemini oluşturan karakteriyle bu kimliği yansıtmayı hedefler.

https://api.scra.com.tr/files/card/35b84bbe-6344-4b6b-bc0b-a373598a7d71.jpeg