BORNOVA BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE ÇEVRESİ

Belediye Hizmet Binası
Vaziyet Planı
Kavramsal Diyagram
Üst Sokaktan Belediye
Giriş Holü
Aksonometrik Görünüş
Ofisler
Kat Kullanımları
Ofisler
Kat Planları
Üst Giriş Holü
Kesitler
Ofisler Genel Görünüm
Görünüşler
Meclis Salonu
Ofisler
Sistem Kesiti
Vezneler
Meydandan Belediye Hizmet Binası

 

ANAFİKİR

Projenin çıkış noktasını açıklık kavramının sorgulanarak yeni bir mekansal karşılığının aranması oluşturur. Kent mekanı, kentli ve yerel yönetimin en üst seviyede etkileşime geçirilmesi ve kent dinamizminin iç mekana taşınması da temel motivasyonları oluşturur.

 

GENEL MİMARİ KURGU

Geleneksel çalışma mekanlarında etkileşim biçimini duvarlar ya da bölücü elemanlar belirler. Aynı zamanda bu mimari elemanlar fiziksel sınırları oluşturup alan hakimiyetini kurarak iletişim biçimini temelde belirlemektedir. Etkileşim ve iletişim ise halkın ihtiyaç ve sorunlarının çözümünde temel belirleyici kavramlardandır. Bir yerel yönetim mekanı tasarım problemi olarak karşımıza çıktığında bu ilişkinin çok daha önemli hale geldiği söylenebilir. 

Günümüzde açık ofis, dört duvarla tanımlanmış geleneksel ofis mekanının açıklık, şeffaflık ve erişilebilirlik kavramları ışığında yeniden yorumu olarak karşımıza çıkmaktadır. Kapalı kapılar ile kurulmuş alan hakimiyetinin sonucu olarak  aynı mekanı paylaşan çalışanların neredeyse gün boyu birbirini görmediği ve bir anlamda çalışma mekanlarının yarı özel alanlara dönüştüğü geleneksel çalışma mekanları dönüşmektedir.

Vurgusu yapılan ‘Şeffaf Belediyecilik’, açıklık, şeffaflık, erişilebilirlik ve katılımcılık kavramlarının mekansal karşılığının üçüncü boyuta taşındığı bir açık ofis önermesi ile sorgulanmıştır. Açık ofis kavramının üçüncü boyuta taşınarak şeffaflık ve etkileşimin artırılması amaçlanmış, kentli-belediye çalışanları kadar çalışanların kendi arasındaki iletişim de yeniden ele alınmıştır. Önerilen bu ‘Yeni nesil çalışma mekanı’ aynı zamanda alışkanları da değiştirecektir. Kapı çalma alışkanlığımızdan vazgeçtiğimiz, sınırların engel teşkil etmekten çok ortadan kaybolduğu ve sonucunda erişilebilir şeffaf bir yerel yönetim mekanı hayal edilmiştir. Mahremiyet kavramının esnetilmesi ile de yeni bir çalışma mekanı önerisi getirilmiştir. İstenildiğinde kapalı – yarı kapalı ve geçirimsiz yüzeyler yardımı ile yeni birimler önermek mümkün olabileceği gibi tümüyle boşaltılarak sosyalleşme alanları  olarak da görülebilir.

 

MEKANSAL ORGANİZASYON

Cami ile meydanın bütünleşebilmesi adına arazinin 23.80 kotu meydan kotu olarak kabul edilmiştir. Bu sayede Gediz Caddesi üzerinde Başkanlık ve Meclis salonu için üst zemin kotta ikinci bir giriş oluşturmak mümkün olmuştur. Alt Zemin kotta erişim kolaylığı sağlaması adına kentlinin yoğun şekilde kullanması beklenen Tahakkuk Servisi, Çok Amaçlı Salon, Cenaze işleri, Sağlık İşleri gibi birimler yer alır. Üst katlarda ise kullanım yoğunluğu ve belediye birimlerinin ilişki şemalarına göre mekansal organizasyon yapılmıştır.

Tüm programın üzerini örten kabuk bir anlamda kucaklayıcı ana mimari elemanı tarif eder.  Belediye’nin meydana bakan cephesi tümüyle şeffaf tasarlanmıştır. Bu sayede kent dinamizminin yapının içinde de devamlılığı sağlanmıştır. Hem görsel hem de fiziksel engellerin ortadan kaldırılarak erişilebilirlik kavramı derinden sorgulanmıştır. Çalışma mekanları ise boşluğun içine uzanan plaklar olarak ele alınmıştır. Bu sayede iletişim ve kullanıcı ile etkileşim deneyiminin artırılması amaçlanmıştır.

Yapının içine adım atıldığında tümüyle boşluğa uzanan plaklar ve dikeyde dolaşımı örgütleyen 2 adet merdiven-asansör grubu ile karşılaşırız. Plakların üzerine dağıtılmış belediye çalışma birimleri ise dönüşebilir ve esnek planlama anlayışıyla oluşturulmuştur. Dikey dolaşım birimleri ise erişilebilirlik kolaylığı oluşturması için boşluğun içinden yükselerek plakları birbirine bağlar. Plakların alınlarına ise yönlenme kolaylığı sağlaması adına yönlendirme grafikleri önerilmiş, bu sayede ilgili birime ulaşmak isteyen kullanıcılara kolaylık sağlaması düşünülmüştür.  

Plakların üzerinde kurgulanan çalışma alanları çoğunlukla açık, görülebilir, kolay erişilebilir ve şeffaf olarak tasarlanmıştır. Bilgi gizliliği ve konsantrasyon açısından gerekli olan birimler ise şeffaf çeperler ile tanımlanmış, gerektiğinde yine açılabilir olarak değerlendirilmiştir. Bunun yanında ‘Shared Desk’ konseptinde düşünülen çalışma masaları ile çalışanların kendi özel alanlarını yaratıp alan hakimiyeti kurmasının önüne geçilmeye çalışılmış, dolayısıyla kurum içi etkileşim ve paylaşımın en üst seviyede olabilmesi düşünülmüştür. Zaman içinde değişebilir, taşınabilir, yeniden düzenlenebilir olan bu tefriş gerektiğinde sosyalleşme mekanları yaratma potansiyeline sahiptir. Ayrıca ihtiyaç programında verilen büyüklüklerin ilerleyen yıllarda dijital çağın iletişim olanaklarından da faydalanarak değişebilir olacağı öngörülmüştür. Yıllar içinde kullanıcı yoğunluğunun azaldığı bu kent mekanında çalışma mekanların yeniden düzenlenebilmesi ve çalışan sayının düşmesi ile üst katlara da yayılmış sosyal ve kültürel mekanlara dönüşmesi olasıdır. Böylede yapı yıllar içinde programatik olarak da dönüşüm potansiyeline sahiptir.

Kuzey çeperde  açık ofis kurgusu içinde kendine yer bulamayan görece küçük yönetim birimleri yer alır. Ana mekana bakan çeperleri geçirgen olarak bu birimler aynı zamanda kuzey çeperde oluşturulmak istenen hattı da güçlendirir. Bu sayede yapı alanına yakın bir noktada yükselen yaklaşık on katlı kütlelere bakan cepheler daha kapalı düzenlenmiştir. Doğu ve Batı çeper köşelerinde ise kapalı servis birimleri yer alır ve yapının ana dolaşım koridoru bu iki çekirdeği birbirine bağlar. Koridora eklemlenmiş farklı genişlik ve uzunluktaki plaklar ile açık ofis üçüncü boyuta taşınmıştır. Kritik öneme sahip bazı bölümler ise geçirgen yada yarı geçirgen yüzeyler ile tanımlanarak mahremiyeti sağlanmıştır. Kapalı bu birimler de yine boşluğa uzanan plaklar üzerinde yer alır.

 

KENT MEYDANI

İmar dökümanlarında yapı yapılabilir alan ve meydan sınırlarının çok net belirlenmesi kütle oranlarını tarif ettiği gibi yapı ile açık alanın ilişkisini de doğrudan tarif eder. Kentlinin buluşma noktası aynı zamanda yerel yönetimin de kentliyle buluşma noktası olarak ele alınan meydan tümüyle şeffaf cephe sayesinde yapının içinde doğru akar. Bu noktada görsel ve fiziksel erişilebilirlik temelde en çok önem verilen kavramlar olmuştur. Meydan tasarımında belirgin bir aktiviteye kullanıcıyı zorlamayan bunun yerine farklı etkinlik ve aktivitelerin gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak bir tasarım dili benimsenmiştir. Parçalar halinde dağıtılmış yeşil alan büyük yüzeyin sert zemin alanını azaltırken aynı zamanda ölçeğin insani oranlara çekilmesine de yardımcı olmaktadır.

Şehrin trafik yoğunluğunu artırmaması adına meydan altı otopark girişi 198. Sokak paralelinde meydan ve Cami arasında düzenlenmiştir. Bu servis yolu aynı zamanda Belediyenin Başkanlık dışındaki birimlerine servis veren yol olarak ele alındığı gibi belediyeye ait otopark girişine de erişim sağlamaktadır. İmar planında yerleri belirlenmiş otoparklar ise yeniden düzenlenerek mevcut kurguya adapte edilmiştir.

Cami ile meydanın bütünleştiği arazinin 23.80 kotu ve üst zemin kotu arasındaki eğimden dolayı Gediz Caddesi çeperinde oluşan kot forkı ise meydana bakan bir etkinlik amfisi ve merdiven olarak düzenlenmiştir. Bu amfi aynı zamanda meydana bakan bir etkinlik amfisi olarak düşünülmüştür. Meydan döşemesenide açılan delikler sayesinde ise hem otopark yaya bağlantısı kurulmuş hem de otoparka doğal ışık alınması amaçlanmıştır.

 

MALZEME KARARLARI

Yapı ,arka servis kovası ve bundan çıkan kat döşemelerinin olduğu betonarme kısım ve giriş hacmini örten çelik strüktür olmak üzere 2 ana yapısal sistemden oluşmaktadır. Meydana bakan çeperin, yukarıda bahsi geçen şeffalık ilkesinden kaynaklı mümkün olduğunca şeffaf olması planlanmıştır. Bu yüzeydeki camın taşınabilmesi için ‘cable net’ sistemi kullanılmıştır. Temel prensibi yatayda ve dikeyde çelik kabloların gerdirilmesi ile stabil bir sistem elde edilmesi ve bunların kesişim noktalarına yerleştirilecek cam tutucular ile de cam montajının yapılması olarak tariflenebilir. Bunun dışında yapı içerisinde ofis mahallerinde halı, giriş holünde suni taş önerilmiştir. Asma tavanlar ofis mahallerinde aluminyum baffle sistem, boşluk üstünde çelik strüktür altında ise ahşap baffle sistem olarak öngörülmüştür.

 

 

 

 

 

YER
İzmir
İŞVEREN
Bornova Belediyesi
PROGRAM
Ofis
TÜR
Yarışma, 4. Mansiyon
İNŞAAT ALANI
46914 m²
EKİP
Seden Cinasal, Ramazan Avcı, Fatih Yavuz, Emre Şavural, Yücel Sala, Faruk Ünlü, Melih Tokaç, Nazlı Kübran Şahin, Mertkan Günaslan
DANIŞMANLAR
Murat Memluk, Zafer Kınacı, Orhan Murat Gürson, Kemal Ovacık

Projeler

10 Ağustos, 2018

ÇANAKKALE BELEDİYESİ ÇARŞI, YAŞAM MERKEZİ VE YAKIN ÇEVRESİ

Projeler

10 Ağustos, 2018

ZONGULDAK GÖBÜ - TÜRKALİ PLAJLARI

Projeler

10 Ağustos, 2018

ZONGULDAK APİTERAPİ KÖYÜ

Projeler

27 Aralık, 2017

GELİBOLU TARİHİ ALANI YENİ ŞEHİTLİK TASARIMLARI

Projeler

30 Kasım, 2017

KARA HARP OKULU LABORATUVAR MERKEZİ

Projeler

30 Kasım, 2017

KARA HARP OKULU SAVUNMA SPORLARI MERKEZİ

Projeler

29 Eylül, 2017

ÇEKMEKÖY KÜLTÜR MERKEZİ

Projeler

28 Şubat, 2017

EVKA-3 SOSYAL MERKEZ VE AKTARMA İSTASYONU

Projeler

16 Haziran, 2016

LÜLEBURGAZ YILDIZLARI YÜZME AKADEMİSİ

Projeler

18 Mayıs, 2016

BORNOVA BELEDİYESİ ÇOCUK DÜNYASI

Projeler

10 Mayıs, 2016

FOLKART TIME

Projeler

15 Eylül, 2015

BORNOVA BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE ÇEVRESİ

Projeler

12 Ocak, 2015

ATATEPE SOSYAL MERKEZİ

Projeler

26 Temmuz, 2014

GÖKÇEADA LİSESİ

Projeler

03 Nisan, 2014

TCMB ANTALYA ŞUBE BİNASI

Projeler

17 Şubat, 2014

ÜRGÜP KENT OTELİ

Projeler

08 Ocak, 2014

İZMİR KALKINMA AJANSI

Projeler

09 Ekim, 2013

YTONG SEMT KÜLTÜR VE SOSYAL ETKİNLİK EVİ

Projeler

31 Mayıs, 2013

ARGOS KAYAK OTELİ

Projeler

30 Kasım, 2012

ÇANAKKALE BELEDİYESİ HİZMET BİNASI, KÜLTÜR MERKEZİ VE ÇEVRESİ

Projeler

13 Ağustos, 2012

HALİDE EDİP ADIVAR KÜLLİYESİ

Projeler

02 Nisan, 2012

YEŞİLOVA HÖYÜĞÜ ZİYARETÇİ MERKEZİ ve KAZI EVİ

Projeler

27 Ocak, 2012

UŞAK KENTİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ

Projeler

18 Kasım, 2011

ŞİŞLİ LİSESİ

Projeler

18 Kasım, 2011

MANİSA BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ve ÇEVRESİ

Projeler

18 Kasım, 2011

ULVİ CEMAL ERKİN KONSER SALONU ve KÜLTÜR MERKEZİ

Projeler

18 Kasım, 2011

İZMİT SAHİLİ

Projeler

18 Kasım, 2011

İZMİR OPERA

Projeler

18 Kasım, 2011

DENİZLİ HÜKÜMET KONAĞI ve YAKIN ÇEVRESİ

Projeler

21 Ekim, 2011

DENİZLİ BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ve ÇEVRESİ

Projeler

20 Ekim, 2011

SARIKAMIŞ HAREKATI ANMA ALANLARI

Projeler

20 Ekim, 2011

ULUDAĞ MİLLİ PARKI

Projeler

20 Ekim, 2011

KÜÇÜKÇEKMECE KENT MERKEZİ

Projeler

20 Ekim, 2011

YOZGAT TİCARET, KÜLTÜR ve SANAT MERKEZİ

Projeler

20 Ekim, 2011

FETHİYE ALIŞVERİŞ ve YAŞAM MERKEZİ

Projeler

20 Ekim, 2011

KAYSERİ İÇ KALESİ

Projeler

20 Ekim, 2011

KÜLTÜR PARK

Projeler

19 Ekim, 2011

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ve FUAR KONGRE MERKEZİ

Projeler

19 Ekim, 2011

DİCLE VADİSİ

 
English

© 2021 SCRA Mimarlık

İran Cd. 41/6 GOP Çankaya Ankara

T. 0312 428 08 12 — F. 0312 426 26 23 — M. 0532 252 77 88

scra@scra.com.tr