YEŞİLOVA HÖYÜĞÜ ZİYARETÇİ MERKEZİ ve KAZI EVİ

Ziyaretçi Merkezi Girişi
Vaziyet Planı
Kat Planları
Fonksiyon Diyagramı
Kesitler - Görünüşler
Yapısal Sistem
Karşılama Duvarı
Genel Görünüm Gece
Genel Görünüm Gündüz
Kazı Evi Avlu
Ziyaretçi Merkezi ve Örtü
Kazı Alanından Ziyaretçi Merkezi
Kazı Alanı
Maket

*

Yeşilova Neolitik Yerleşmesi

MÖ 6500 - MÖ 5600

 

Merhaba

Bundan 9000 yıl önce ilk defa bu topraklara yerleştiğimizde şimdi çevrenizde gördüğünüz şeylerin hiçbiri yoktu. Ne arkanızdaki şehir, ne şu otoyol, ne de önünüzdeki bu duvar. Sadece doğa ve biz vardık.

Sizden çok farklı değildik özde. Sizinki kadar karmaşık olmasa da bizim de sosyal bir hayatımız vardı. Sizler gibi beraber yaşıyorduk. Bu duvarın ardındaydı köyümüz, “evimiz”... Çok zaman geçti üzerinden. Şimdi toprağın altında hepsi...

Bu duvar bir zaman ayracı sanki. Önünde siz, ardında biz...

Şimdi öte tarafa geçmeden önce lütfen bir an gözlerinizi kapayın ve bastığınız toprak, soluduğunuz hava ve şu esen rüzgardan başka şey düşünmeyin. Aradan geçen onca zamanda olan biten herşeyi unutun. En basit ve saf halinizle geçin duvarın arkasına. Çünkü bu duvarın iki tarafı arasındaki tek ortak şey “insan”.

Yani siz. Yani biz.

Evimize hoşgeldiniz.

 

* Yapı Girişi Ziyaretçi Karşılama Duvarından

 

 

GENEL TASARIM YAKLAŞIMI

Yeşilova Höyüğü “Ziyaretçi Merkezi” ve “Kazı Evi” yapılarının tasarımı ele alınırken arazinin kendi iç bölüntülenmesinden doğan veriler öncelikli olarak tasarıma yön verdi. A1 Arkeolojik Kazı Alanı ve A3 Proje alanı arasındaki çizgisel, sıralı ve geçişken durum eldeki programın yorumlanma biçiminde etkili oldu. İki komşu alanın beraber tanımladıkları “sınır”, programın yapısallaşması aşamasında bir duvar etkisi ile güçlendirildi. Bu duvar hem birbirinden farklı iki alanı (Arkeolojik Kazı Alanı ve Ziyaretçi Merkezi Proje Alanı) ayırıcı, hem de birbirinden beslenen iki işlevi (Kazı ve Sergileme) birbiriyle ilişkilendirerek bağlayıcı bir şekilde ele alındı.

Kullanıcının algı ölçeğine göre kısmen yapının kendisiyle kısmen de sadece yapının dış çeperiyle tanımlanabilen bu “duvar”, bütün işlevsel ve durumsal meşruluğunun ötesinde birbirinden yaklaşık 9000 yıllık bir zaman farkıyla ayrılan iki kültür katmanı (Neolitik kültür ve günümüz kültürü) arasında konumlandırılmış hem bir ayraç, hem de bir bağlaç olarak anlamlandırıldı. Bu metaforik tanım hem yapının kullanıcıyla kurduğu çok yönlü ilişkide, hem yapının form ve malzeme seçimlerinde, hem de programın kurgulanışında arka planda bir tasarım kriteri olarak gözetildi.

ALAN KULLANIMI

A3 Proje Alanı içinde program temelde 3 farklı fonksiyonu barındıran birbiriyle ilişkili 3 ayrık blok şeklinde ele alındı. Bunlar; uzun ve yüksek “Ziyaretçi Merkezi” bloğu, görece kısa ve alçak “Kazı Evi” bloğu, ve Ziyaretçi Merkezi ile kazı alanı arasında bir geçiş fonksiyonu üstlenen ara blok.

Gerek yakın gelecekte Arkeolojik Kazı Alanı için öngörülen yayılım tahminleri, gerekse kurgulanan “duvar” metaforunun kullanıcıya sunacağı deneyimin etkisinin artırılması gibi etkenler, yapının yönlenme kararlarında etkili oldu. Hali hazırda herhangi bir kentsel donatıdan yoksun olan, ancak bölgeye ait imar planına göre belki de alana ve yapıya yaklaşım için ana aks olarak algılanabilecek kuzeybatı yönüne yönlenmek yerine, ziyaretçi yaklaşımı aksi yönden (güneydoğu) kurularak yaşanacak deneyimin olabildiğince kentsel dış etkenlerden (gürültü, kalabalık, vs.) izole edilmesi düşünüldü.

Alanda çalışacak arkeologlar tarafından kullanılacak mekanları barındıran Kazı Evi fonksiyonu ise çevre kentsel donatıyla daha yakın ilişkiler kurabileceği biçimde kuzeybatı yönünde çözüldü.

Ziyaretçi Merkezi ve Kazı Evi’nin hem işlevsel hem de mekansal olarak birbirleriyle “mafsal” oluşturacak biçimde konumlandırılmaları sayesinde bir ortak dış mekan oluşturuldu.

Ziyaretçi Merkezi’yle doğrudan ilişkili olan ara blok ise hem kullanıcıların sergi ve alan gezisi sonrası vakit geçirebilecekleri dinlenme ve yeme-içme işlevlerini hem de ilköğretim öğrencileri için hazırlanacak zaman yolculuğu deneyiminin hazırlık işlevlerini barındırıyor. Aynı zamanda kullanıcılara açık sergi alanlarının olduğu plazaya ve doğrudan kazı alanına erişilebilecekleri alternatifler de sunuyor.

İŞLEV DİYAGRAMI

Yapı temelde 4 farklı tip kullanıcıya hitap ediyor. (1) Eğitim amaçlı alana getirilen ilköğretim öğrencilerinden oluşan kafileler, (2) yerleşmeyi ve sergileri görmeye gelecek olan ziyaretçiler, (3) alanda her gün (yazın) çalışacak Arkeologlar, onlara bağlı kazı ekipleri ve (4) Ziyaretçi Merkezi Yönetiminde görevli personel.

Otobüslerle gelecek kafileler için “Yaklaşma Alanı” sınırları içinde bir plaza düşünüldü. Burada ilk bilgilendirmeyi alan kafilelerin daha sonra duvar boyunca yürüyerek otoparktan yapıya yaklaşacak ziyaretçiler gibi plaza tarafındaki ana girişi kullanarak “Ziyaretçi Merkezi”ne girmeleri düşünüldü. Yapının giriş fuayesinde yeniden toplanan ziyaretçiler kendi programlarının durumuna göre fuayeden zemin kattaki toplantı salonuna, üst kattaki sergi salonlarına ya da doğrudan zaman yolculuğu hazırlık mekanlarından geçerek neolitik köye geçebiliyorlar. Daimi ve geçici sergi salonlarının arasında kullanıcıların kazı alanını izleyebilecekleri bir seyir terası tasarlandı. İlerleyen aşamalarda bu terasın kazı alanının içine doğru bir balkon gibi uzatılması ve kullanıcıların bir rampayla kazının sürdüğü açmaların seviyesine indirilmeleri öngörüldü. Buradan sonra kazı alanının o anki durumuna göre kazı müdürü tarafından belirlenecek bir rotada gezilerine devam etmeleri düşünüldü.

Gezi sonrası tekrar fuayeye dönen ziyaretçilerin isterlerse kafede isterlerse plazada vakit geçirebilmeleri öngörüldü.

Yapıyla her gün ilişki kuracak kazı ekibi ve yönetim personeli için Kazı Evi ve Ziyaretçi Merkezi bloklarının ara kesitinden ayrı bir giriş holü tasarlandı. Yönetim birimleri sergi holüne hakim bir asma kat üzerinde açık ofis şeklinde tasarlandı.

Kazı ekiplerinin atölye çalışmaları için ise yüksek tavanlı geniş ve yarı açık bir hacim oluşturuldu. Bu hacmin istenildiği takdirde dış avluyla doğrudan ilişki kurabilmesi sağlandı.

MALZEME SEÇİMİ VE YAPI SİSTEMİ

Bloklar için çok temel bir form olan kırma çatı formu fazlalıklarından arındırılarak stilize edildi ve saf bir görünüm almaları sağlandı. Güney yönündeki yan ve üst cidarlar masif (Çelik çerçeve destekli özel dokulu betonarme kaplama), kuzey yönündeki yan ve üst cidarlar ise yarı geçirgen (Çelik destekli profilit cam kaplama) şekilde ele alındı.

Bu şekilde iç mekanlarda ferah ve aydınlık hacimler elde edildi. Aynı zamanda ışığı difuze eden yarı geçirgen malzeme profilit (ya da türevleri) ve tavandaki açılabilir modüllerin sağladığı hava sirkülasyonu sayesinde hacimlerde oluşabilecek sera etkisi önlendi.

Bu form ve doku tercihleriyle yapılara özel ve ayrıştırıcı bir karakter kazandırılmak istendi.

Benzer bir sistem A1 Arkeolojik Kazı Alanı üst örtüsü formunda da kullanıldı. Üzeri kapanması öngörülen alana ek olarak ikinci bir kapalı modül önerildi. Bu örtü sistemi prensip bir öneri olup ilerleyen aşamalarda kazının durumuna göre sistemin detaylandırılıp revize edilerek tekrar ele alınması düşünüldü.

MEŞALE

Yakın çevredeki höyükler için ortak bir yapısal eleman olarak bir “meşale” tasarlandı. Her bir höyüğün diğerleriyle en azından görsel olarak iletişim kurabilmesi için höyüklerin ait oldukları çağın ruhunu da en iyi biçimde yansıttığı düşünülen “ateş” seçildi. Gece ya da özel günlerde yakılacak dev meşaleler ile 3 höyük arasında görsel bir bağ kurulması öngörüldü.

YER
İzmir
İŞVEREN
Bornova Belediyesi
PROGRAM
Ziyaretçi Merkezi, Kazı Evi
TÜR
Yarışma, 1. Ödül - Uygulama Projesi
İNŞAAT ALANI
5120 m²
MİMARİ PROJE EKİBİ
SCRA & DİST Mimarlık - Seden Cinasal, Ramazan Avcı, Evren Başbuğ, Umut Başbuğ, Suzan Bahtiyar, Özcan Kaygısız, Hüseyin Komşuoğlu
ÇÖZÜM ORTAKLARI
Planlux, Konkan Mühendislik, Bortes Elektrik, Egetek Makina, Methal Mühendislik, Ebru Bingöl Peyzaj Tasarım

Projeler

10 Ağustos, 2018

ÇANAKKALE BELEDİYESİ ÇARŞI, YAŞAM MERKEZİ VE YAKIN ÇEVRESİ

Projeler

10 Ağustos, 2018

ZONGULDAK GÖBÜ - TÜRKALİ PLAJLARI

Projeler

10 Ağustos, 2018

ZONGULDAK APİTERAPİ KÖYÜ

Projeler

27 Aralık, 2017

GELİBOLU TARİHİ ALANI YENİ ŞEHİTLİK TASARIMLARI

Projeler

30 Kasım, 2017

KARA HARP OKULU LABORATUVAR MERKEZİ

Projeler

30 Kasım, 2017

KARA HARP OKULU SAVUNMA SPORLARI MERKEZİ

Projeler

29 Eylül, 2017

ÇEKMEKÖY KÜLTÜR MERKEZİ

Projeler

28 Şubat, 2017

EVKA-3 SOSYAL MERKEZ VE AKTARMA İSTASYONU

Projeler

16 Haziran, 2016

LÜLEBURGAZ YILDIZLARI YÜZME AKADEMİSİ

Projeler

18 Mayıs, 2016

BORNOVA BELEDİYESİ ÇOCUK DÜNYASI

Projeler

10 Mayıs, 2016

FOLKART TIME

Projeler

15 Eylül, 2015

BORNOVA BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE ÇEVRESİ

Projeler

12 Ocak, 2015

ATATEPE SOSYAL MERKEZİ

Projeler

26 Temmuz, 2014

GÖKÇEADA LİSESİ

Projeler

03 Nisan, 2014

TCMB ANTALYA ŞUBE BİNASI

Projeler

17 Şubat, 2014

ÜRGÜP KENT OTELİ

Projeler

08 Ocak, 2014

İZMİR KALKINMA AJANSI

Projeler

09 Ekim, 2013

YTONG SEMT KÜLTÜR VE SOSYAL ETKİNLİK EVİ

Projeler

31 Mayıs, 2013

ARGOS KAYAK OTELİ

Projeler

30 Kasım, 2012

ÇANAKKALE BELEDİYESİ HİZMET BİNASI, KÜLTÜR MERKEZİ VE ÇEVRESİ

Projeler

13 Ağustos, 2012

HALİDE EDİP ADIVAR KÜLLİYESİ

Projeler

02 Nisan, 2012

YEŞİLOVA HÖYÜĞÜ ZİYARETÇİ MERKEZİ ve KAZI EVİ

Projeler

27 Ocak, 2012

UŞAK KENTİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ

Projeler

18 Kasım, 2011

ŞİŞLİ LİSESİ

Projeler

18 Kasım, 2011

MANİSA BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ve ÇEVRESİ

Projeler

18 Kasım, 2011

ULVİ CEMAL ERKİN KONSER SALONU ve KÜLTÜR MERKEZİ

Projeler

18 Kasım, 2011

İZMİT SAHİLİ

Projeler

18 Kasım, 2011

İZMİR OPERA

Projeler

18 Kasım, 2011

DENİZLİ HÜKÜMET KONAĞI ve YAKIN ÇEVRESİ

Projeler

21 Ekim, 2011

DENİZLİ BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ve ÇEVRESİ

Projeler

20 Ekim, 2011

SARIKAMIŞ HAREKATI ANMA ALANLARI

Projeler

20 Ekim, 2011

ULUDAĞ MİLLİ PARKI

Projeler

20 Ekim, 2011

KÜÇÜKÇEKMECE KENT MERKEZİ

Projeler

20 Ekim, 2011

YOZGAT TİCARET, KÜLTÜR ve SANAT MERKEZİ

Projeler

20 Ekim, 2011

FETHİYE ALIŞVERİŞ ve YAŞAM MERKEZİ

Projeler

20 Ekim, 2011

KAYSERİ İÇ KALESİ

Projeler

20 Ekim, 2011

KÜLTÜR PARK

Projeler

19 Ekim, 2011

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ve FUAR KONGRE MERKEZİ

Projeler

19 Ekim, 2011

DİCLE VADİSİ

 
English

© 2021 SCRA Mimarlık

İran Cd. 41/6 GOP Çankaya Ankara

T. 0312 428 08 12 — F. 0312 426 26 23 — M. 0532 252 77 88

scra@scra.com.tr